Jazykové korektúry a ďalšie služby

– Korektúry

Korektorské zručnosti som si zdokonaľoval na všetkých doterajších pracovných pozíciách (úpravami vedeckých článkov, jazykovými redakciami učebníc a školských materiálov, kontrolami záverečných prác, úpravami firemných textov, atď.).

Zoznam publikovaných textov nájdete tu: Revízie publikácií.

Jazykové korektúry fakturujem na základe počtu slov vo francúzskom jazyku.

– Ďalšie služby

– Post-editácia strojového prekladu

– Čítanie zvukového záznamu vo francúzskom jazyku

– Transkripcia – prepis audio záznamu

– Sprostredkovanie služieb (napr. vyhľadanie vydavateľstva alebo obchodných partnerov, písanie korešpondencie)

Ak si prajete získať viac informácií, pošlite mi dokumenty a požiadavky e-mailom. Cenovú ponuku Vám zašlem čo najskôr.