Preklady

– Odborné preklady

Prekladám rôzne typy odborných (nie súdnych) textov (články, správy, administratívne dokumenty, firemné prezentácie a webové stránky, návody, reklamné materiály, atď.) v nasledujúcich odboroch:

– Bankovníctvo – Ekológia – Ekonomika a financie – Humanitné vedy – Manažment –Marketing – Nové technológie – Obchod – Právo – Šport

 

– Umelecké preklady

Prekladám české a slovenské literárne texty do francúzskeho jazyka, sám alebo v spolupráci s ďalšími prekladateľmi.

Doteraz som uprednostňoval súčasnú literatúru a aktuálne dianie, ale nevyhýbam sa ani staršej literatúre.

Venujem sa širokej škále textov (románom, poviedkam, komiksom/grafickým knihám, titulkom k filmu, básňam, atď.). V prípade dlhších textov preklad prechádza druhou revíziou v spolupráci s francúzskou korektorkou Alice Kleim.

Prehľad mojej prekladateľskej a publikačnej činnosti nájdete tu → Publikácie

Všetky preklady fakturujem na základe počtu normostrán (1 NS = 1800 znakov vrátane medzier).

Ak si prajete získať viac informácií, pošlite mi dokumenty a požiadavky e-mailom. Cenovú ponuku Vám zašlem čo najskôr.